Arkitektura neuronal berriak garatzea, euskararako eta gaztelaniarako hizkuntza ereduak sortzeko. Helburua, hizkuntza teknologietako ataza nagusietan emaitzak 10 puntutik 20 puntura igotzea da.

Azken belaunaldiko neurona hizkuntza ereduak sortzea, euskararako eta gaztelaniarako.

Euskarazko eta gaztelaniazko testu corpusik handienak sortzea.

Euskarazko eta gaztelaniazko eredu berrietarako transfer learning teknikak garatzea.

Euskara eta gaztelaniarako lehen ebaluazio-esparru bateratu eta sendoak sortzea.